اهدای عضو اهدای زندگی

تماس با بخش پژوهش

جهت تماس با واحد پژوهش انجمن می‌توانید از راه‌های ارتباطی زیر اقدام نمائید.

شماره تماس واحد پژوهش در ساعات اداری: ۵۷۷۵۰ - ۰۲۱ داخلی ۸

برای بخش پژوهش بنویسید...

جهت ارتباط با واحد پژوهش می توانید اطلاعات و متن خود را از طریق فرم زیر ارسال نمائید.

اندکی صبر...
بروز خطا انجام شد