اهدای عضو اهدای زندگی

تماس با ما


نشانی پستی:
تهران، خیابان ولیعصر، بعد از پل همت، روبروی خیابان دهم، ساختمان ۷۹۰، واحد ۱۲

تلفن: ۹۸۲۱۸۸۱۹۰۱۸۰+
ایمیل: info@ehda.center