اهدای عضو اهدای زندگی

غرفه صدور کارت اهدای عضو در راهپیمایی سیزده آبان شهر گرگان

۱۲ آبان - ۱۳ آبان
۱۰:۳۲ - ۱۸:۳۲
گرگان، پارک شهر مرکزی
پایان‌یافته
2292732

دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی همدان

پایان‌یافته

روز تاسوعای حسینی

پایان‌یافته

غرفه روز ملی اهدا عضو ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ۹۸

۳۰ اردیبهشت
۱۷:۱۵
پایان‌یافته

غرفه مصلا

۲۷ اردیبهشت
۱۰:۴۹
مصلای ارومیه

همه رویداد‌‌ها