اهدای عضو اهدای زندگی

ساختار و تشکیلات

کمیته علمی مددکاری اجتماعی:

کمیته علمی مددکاری اجتماعی با هدف برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت فعالیت‌های مرتبط با حوزه مددکاری اجتماعی زیر نظر واحد مددکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان از مورخ ۱۲ شهریور ۹۶ با حضور افراد مشروحه زیر شروع به فعالیت نموده است.

  • دکتر معصومه معارف‌وند - سرپرست علمی
  • دکتر مریم ذبیحی‌پور سعادتی - عضو اصلی
  • دکتر زهراالسادات ترابی - عضو اصلی
  • محبوبه زیارتی - عضو اصلی و دبیر
  • نسرین ایزدیار - عضو اصلی


در طی فعالیت این کمیته اقدامات زیر صورت پذیرفته است:

  • تهیه چارت سازمانی و تشکیلات سازمانی اداره مددکاری اجتماعی انجمن
  • تهیه دستورالعمل راهنمای مداخلات تخصصی مددکاری اجتماعی در فرایند اهدای عضو
  • اقدام به ثبت ملی و جهانی دستورالعمل ارائه خدمات تخصصی روانی اجتماعی به خانواده‌های اهدا کننده عضو

 

کمیته علمی مددکاری

 

 

 

انتشار: ۱۱:۲۹ / ۱۸ فروردین ۱۳۹۷