اهدای عضو اهدای زندگی

تاریخچه انجمن

با توجه به اینکه پیشرفت در برخی ابعاد اهدای عضو و پیوند اعضا در هر کشور توسط سیستم‌های دولتی مانند بیمارستان و مرکز فراهم‌آوری و پیوند و یا حتی وزارت بهداشت بسیار پرهزینه، زمان‌بر و مشکل بوده و حتی در برخی موارد با توجه به سنگینی بدنه این سیستم‌ها غیرعملی است در اکثر کشورهای جهان سازمان‌های مردم نهاد به کمک دولت آمده و با استفاده از نیروهای متخصص که به راحتی می‌توانند در این انجمن‌ها به کار گرفته شوند امکان پیشرفت هر چه سریعتر اهدای عضو و پیوند اعضا را در آن کشورها فراهم می‌نمایند. در همین راستا در سال ۱۳۹۴ بانیان این انجمن که در زمینه فراهم‌آوری و پیوند اعضا در کشور و حتی در سایر کشورها شناخته شده بودند گرد هم آمدند تا با در میان گذاشتن توان و تجربه خود راهگشایی باشند برای نجات هر چه بیشتر بیماران نیازمند پیوند در این کشور اسلامی.
با توجه به اهداف انجمن اعضای هیأت موسس، هیأت مدیره و هیأت امنای این انجمن از ترکیبی از متخصصین پزشکی، فرهنگی، هنری و اقتصادی کشور در نظر گرفته شدند و با توجه به چارت سازمانی انجمن سعی شد که نیروهای متخصص در غالب کمیته‌های مختلف، انجمن را در مسیرهای درست تخصصی هدایت نمایند.

اهداف اصلی:
۱.  ارتقای فرهنگ اهدای عضو    
۲.  حمایت از خانواده‌های اهداکننده
۳.  آموزش اهدای عضو به تیم‌های درمانی و جامعه
۴. حمایت از طرح‌های پژوهشی مرتبط با اهدای عضو

 اهداف فرعی :
۱.  ارتقای دانش مسئولین و پرسنل واحدهای فراهم‌آوری اعضای پیوندی در همه زمینه‌های اهدای عضو
۲.  ارتقای دانش کلیه رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی درباره مرگ مغزی و اهدای عضو
۳.  ارتقای دانش کلیه سطوح جامعه درباره مرگ مغزی و اهدای عضو
۴.  دسترسی راحت بیماران نیازمند به پیوند اعضا به ارگان‌های پیوندی
۵. شناسایی کامل افراد مرگ مغزی
۶. جلوگیری از خاکسپاری ارگان‌ها
۷. ارتقای کیفیت ارگان‌ها
۸. ایجاد عدالت و مساوات در تخصیص ارگان‌ها
۹. کمک به ایجاد شبکه تخصیص عضو کشوری انتقال ارگان‌ها و نسوج بین مراکز مختلف کشور
۱۰. ایجاد خودکفایی در کشور و کاهش نیاز به ارجاع بیماران برای پیوند اعضا و نسوج به سایر کشورها
۱۱. رسیدگی به مشکلات خانواده‌های اهداکننده عضو افراد مرگ مغزی
۱۲. همراه نمودن خیرین
۱۳. ایجاد تعامل و تعاون با سازمان‌های ذیربط

انتشار: ۰۱:۵۷ / ۲ مهر ۱۳۹۵