اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

داخلی انجمن

رکاب زدن در این راه نه خستگی دارد و نه دل زدگی

 

رکاب زدن در این راه نه خستگی دارد و نه دل زدگی، وقتی همسفرت دعای خیر مادران ایثار گر باشد.

 سفر در مسیر مهربانی ادامه دارد و مقصد این بار سفیر اهدای عضو خدیجه برزمینی، شهرهای فیض‌آباد، شادمهر و روستای زیبای مهنه واقع در استان خراسان رضوی است.

دیدار با خانواده فرشته ماندگار حسن دستار جنت آبادی در شهر فیض‌آباد:

دیدار با خانواده فرشتگان ماندگار نیما لطفی و حسین صفایی در روستای مهنه:

دیدار با خانواده فرشته ماندگار محمدرضا فدوی در شهر شادمهر:

انتشار: ۱۳:۳۴ / ۱۱ آبان ۱۳۹۸

از دست ندهید