اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

داخلی انجمن

کوله بار عشق با دوچرخه ایثار به بجنورد و شیروان رسید

 

در شهر شیروان خدیجه برزمینی به همراه اعضای شورای اسلامی شهر و کادر پزشکی بیمارستان هاشمی رفسنجانی با خانواده زهرا رضایی دیدار و بر مزار آن فرشته ماندگار درختی کاشت.

همچنین با حضور این سفیر اهدای عضو در بجنورد جلساتی با هدف ترویج اهدای عضو با رئیس دانشگاه علوم‌پزشکی، رئیس بیمارستان امام علی بجنورد، معاون و کارمندان استانداری صورت گرفت.

با همراهی کارکنان استانداری و علوم پزشکی، از ایثار و فداکاری خانواده ایثارگر حیات سید حسن محمدی قدردانی شد. همچنین درختی به یاد این ایثارگر حیات در مزارش کاشته شد.

‌خدیجه برزمینی در ادامه سفرش به بجنورد از بیماران بخش ICU بیمارستان امام علی بجنورد عیادت کرد و به پاس زحمات پرستاران این بخش، گل‌هایی به این عزیزان هدیه داد. همچنین چهار درخت در این بیمارستان کاشته شد که با قول مساعد رئیس بیمارستان قرار بر این شد که این قطعه به کاشت نهال به یاد اهداکنندگان عضو اختصاص یابد.

خدیجه برزمینی خواهر فرشته ماندگار محسن برزمینی است که تصمیم دارد با شعار اهدای عضو، اهدای زندگی مسیر اصفهان تا گلستان را رکاب بزند.

انتشار: ۱۶:۲۴ / ۶ آذر ۱۳۹۸

از دست ندهید