کمپین (پويش مردمی) هرفصل ۳۰۰ هزار كارت اهـدای عضو

@Ehdayeozv_bot

ثبت حماسه‌ای دیگر از نوع‌دوستی ایرانیان در فصل تابستان

روز

۳۰

ساعت

۰

دقیقه

۰

ثانیه

۰

تا کنون 70,008 نفر در این کمپین شرکت کرده اند.