اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

پدر گیلانی زندگی بخشید

 

 

با موافقت خانواده پدر گیلانی اعضای بدن او به بیماران نیازمند به عضو، اهدا شد.

 

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان، محمد رضا منفرد، 50 ساله روز 13 دی ماه در پی یک حادثه به بخش ترومای بیمارستان پورسینا منتقل شد و پس از تایید مرگ مغزی توسط پزشکان و رضایت خانواده وی، اعضای بدن او به بیماران لیست انتظار اعضای پیوندی اهدا شد.

کلیه های مرحوم منفرد در شهر رشت و کبد او در شیراز به بیماران نیازمند اهدا شد و به آنها زندگی دوباره بخشید.

زمان انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۵ [۲۳:۱۰]