اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

اهدای عضو نوجوان ۱۶ ساله

 

 

خانواده نوجوان مشهدی که دچار مرگ مغزی شده بود، پنجشنبه به اهدای اعضای او رضایت داده و به سه بیمار زندگی دوباره بخشیدند.

 

این نوجوان 16 ساله که در بیمارستان 22 بهمن نیشابور بستری بود پس از معرفی به واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی در مرکز پیوند اعضای دانشگاه مشهد و انجام مراحل تأیید مرگ مغزی و رضایت خانواده وی، در بیمارستان منتصریه تحت عمل جراحی اهدای عضو قرار گرفت.

 

کلیه‌های زنده یاد مریم همت آبادی به آقای 39 ساله و خانم  29 ساله که سال‌ها از نارسایی کلیه رنج می‌بردند و با دیالیز تحت درمان بودند به صورت رایگان اهدا و پیوند شد. کبد او نیز به آقای 49 ساله اهداء و پیوند شد و به او زندگی دوباره بخشید.

زمان انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۵ [۱۶:۱۰]