اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

بیست و یکمین اهدای عضو در یزد

 

 

خانواده فاطمه دهقانی بانوی 50 ساله یزدی، که بر اثر عارضه مغزی دچار مرگ مغزی شده بود، به اهدای عضو او رضایت دادند.

به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان به نقل از روابط عمومی معاونت درمان یزد؛ کبد مرحوم فاطمه دهقانی که بر اثر عارضه مغزی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان شهید دکتر رهنمون بستری بود پس از تایید پزشکان مبنی بر مرگ مغزی و رضایت خانواده، برای پیوند به بیمار نیازمند کبد به بیمارستان نمازی شیراز منتقل گردید.

خانواده زنده یاد فاطمه دهقانی بیست و یکمین خانواده یزدی هستند، که طی سال جاری در این استان به اهدای عضو عزیز مرگ مغزیشان رضایت می دهند.

زمان انتشار: ۱۶ دی ۱۳۹۵ [۱۹:۱۰]