اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

پزشکی که پس از مرگ زندگی بیماران را نجات داد

 

 

.دکتر آفاق فرحی جوان 27 ساله همدانی پس از مرگ نیز جانی دوباره به بیماران بخشید

 

به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان، دکتر آفاق فرحی که به دنبال سانحه رانندگی دچار مرگ مغزی شده بود صبح دیروز با رضایت خانواده جهت پیوند اعضا به بیمارستان سینای تهران منتقل شد.

دکتر فرحی پیش از این حادثه کارت اهدای عضو خود را دریافت کرده و به این اقدام خداپسندانه رضایت داده بود.

این هفدهمین رضایت به اهدای عضو در استان همدان طی سال جاری محسوب می شود.

دکتر حمیدی مسوول فراهم آوری اعضای پیوندی استان همدان در گفتگو با انجمن اهدای عضو ایرنیان گفت: مرحوم آفاق فرحی صبح دیروز جهت اهدای ارگان های حیاتی به بیمارستان سینای تهران منتقل شد تا جانی دوباره به هم وطنان خود ببخشد.

وی در خصوص میزان رضایت دهی به اهدای عضو در استان همدان گفت: در حال حاضر آمار رضایت در استان همدان روز به روز در حال افزایش است و ما با آموزش پرستاران، پزشکان و کادر رضایت گیر سعی داریم این آمار را بیش از این ارتقا دهیم. همانطور که در سال 94 نسبت سال 93 با رشد چشمگیری مواجه بودیم.

دکتر حمیدی همچنین با اشاره به تاسیس شعبه انجمن اهدای عضو ایرانیان در این استان گفت: ما اولین استانی بودیم که اقدام به تاسیس این شعبه کردیم با این هدف که بتوانیم با فرهنگ سازی سازنده آمار رضایت به اهدای عضو را افزایش دهیم. در حال حاضر نیز از مردم می خواهیم با ثبت نام در سامانه www.ehda.center در این اقدام خداپسندانه شریک شوند.

زمان انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ [۲۰:۱۰]