اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

استقبال اهالی جنت آباد از غرفه اهدای عضو

 

غرفه صدور کارت اهدای عضو صبح امروز در سرای محله جنت آباد برپا شد.

 

به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان، صبح امروز در همایش سرطان معده که به همت پرتال جراحان ایران برگزار شد، انجمن اهدای عضو ایرانیان نیز به صدور کارت اهدای عضو برای متقاضیان  پرداخت.

 

این برای دومین بار است که غرفه ثبت نام کارت اهدای عضو در سرای محله جنت آباد برپا و با استقبال اهالی روبرو می‌شود.

 

غرفه اهدای عضو در سرای محله جنت آباد

غرفه اهدای عضو سرای محله جنت آباد

غرفه اهدای عضو در سارای محله جنت آباد

زمان انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۵ [۱۶:۱۰]