اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

اهدای عضو در رشت

 

اهدای عضو یک بانوی 54 ساله، اهل شهر خمام از توابع شهرستان رشت به بیماران لیست انتظار زندگی دوباره بخشید.

 به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان، زنده یاد فاطمه رهبری دافچاهی، در 28 آذر سال جاری در بخش جراحی اعصاب بیمارستان پورسینای رشت بستری و در تاریخ 9 دی ماه دچار مرگ مغزی شد.

ارگان های حیاتی این مادر 54 ساله پس از تایید متخصصان بیمارستان مبنی بر مرگ مغزی، و با رضایت خانواده به بیماران نیازمند اعضای پیوندی اهدا شد. 

کبد زنده یاد برای پیوند به شیراز منتقل و و کلیه ها نیز در بیمارستان رازی رشت به دو هم وطن گیلانی پیوند خواهد شد. 

این برای سی و پنجمین بار در سال جاری است که یک خانواده گیلانی به اهدای عضو عزیزشان که دچار مرگ مغزی شده است رضایت می دهند و به هم وطنان نیازمند پیوند عضو زندگی دوباره می بخشند.

زمان انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۵ [۱۲:۱۰]