اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

پدر مازندرانی به بیماران نیازمند زندگی بخشید

 

اهدای عضو پدر مازندرانی به یک نفر زندگی بخشید و چندین تن را از معلولیت رهاند.

 

به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان، حسین عظیمی 42 ساله ساکن مازندران اوایل هفته تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و پس از سه روز دچار ایست قلبی شد که با عملیات احیا ،قلب مجددا برگشت ولی متاسفانه مرگ مغزی شد.

وی که در بیمارستان حضرت فاطمه مازندران بستری بود پس از تایید مرگ مغزی از سوی پزشکان متخصص و  رضایت خانواده مبنی بر اهدای عضو، به بیمارستان امام خمینی تهران منتقل شد تا کبد و نسوج وی جهت اهدا به بیماران نیازمند پیوند شود.

زمان انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۵ [۲۲:۱۰]