اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

مادر لاهیجانی به هم وطنان خود زندگی بخشید

اهدای اعضای بدن مادر 61 ساله اهل سیاهکل از توابع شهرستان لاهیجان، جان 3 بیمار لیست انتظار را نجات داد.

به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان، اعضای بدن افسر فلاح که هفته گذشته بر اثر خونریزی مغزی دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده وی به بیماران نیازمند اهدا شد و به آن ها زندگی دوباره بخشید.

دو کلیه و کبد این بانو در واحد فراهم آوری بیمارستان رازی رشت برداشته و برای پیوند به بیماران نیازمند به بیمارستان نمازی شیراز منتقل شد.

این خانواده از ابتدای امسال سی وهفتمین خانواده ای هستند که با رضایت به اهدای عضو عزیزشان بار دیگر به هم وطنان بیمار خود زندگی دوباره بخشیدند

زمان انتشار: ۷ دی ۱۳۹۵ [۲۰:۱۰]