اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار جهان

فراهم آوری و پیوند

معجزه ی پیوند

 

برای آنا اسکوفیلد علایم نارسایی حاد کبدی بسیار سریع و ناگهانی ظاهر شد.  درست بعد از گذراندن تعطیلات خانوادگی علایم آنا شروع شد. ابتدا ضعف و خستگی سراغ اش آمد و بعد تغییر رنگ ادرار. آنا هر دو را دلیلی برای بیماری تلقی نکرد. خستگی بعد از تعطیلات و تغییر رنگی که ممکن بود بر اثر خوردن چای یا هر ماده ی رنگی دیگری باشد. اما سومین علامت زنگ خطری برای خانواده محسوب میشد. پوست آنا زرد شد. هر چند آنا زندگی سالمی داشت اما هم اکنون مبتلا به نارسایی کبد شده بود و مرگ در چند قدمی او قرار داشت.پزشکان  به ناچار او را در صدر لیست انتظار برای پیوند عضو قرار دادند. زندگی پر از تحرک این مادر میانسال هم اکنون کاملا تغییر کرده بود و درد و رنج بیماری جای کارهای روزانه و ورزش آنا را گرفته بود. 

شاید چند سال پیش هیچ کاری از کسی بر نمی آ»د و این پایان کار آنا اسکوفیلد 51 ساله می بود اما امروزه معجزه ی پیوند با همه ی سختی هایش در پیش پای این خانواده قرار گرفته بود. 
سر انجام روز موعود برای آنا فرا رسید و زنگ تلفن به صدا در آمد.

درست است که هم اکنون آنا اسکوفیلد عمل پیوند را از سر گذرانده و درای کبدی سالم و ارزشمند است اما او میگوید:" من همواره به اهداکننده ی خود و خانواده اش می اندیشم. درست همان روزی که برای من معجزه ی زندگی رخ داد تلخ ترین روز این خانواده بود ولی با همه ی سختی های این تصمیم آنها با قبول اهداعضو ،  زندگی دوباره ی به من و خانواده ام دادند من تا ابد مدیون و سپاس گزار شان هستم."

زمان انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۵ [۰۱:۰۹]