اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار جهان

فراهم آوری و پیوند

رهبران دینی نقش به سزایی در فرهنگ سازی اهدای عضو ایفا میکنند

 

متاسفانه هند یکی از پایین ترین آمارهای اهدای عضو در دنیا را دارد و این به خاطر وجود خرافاتی است که مردم به ادیان این کشور وصل کرده اند. مردم این کشور  افسانه ها و آیین های بسیاری درباره ی مرگ و دنیای پس از آن دارند که باعث شده تا مردم از اهدای اعضای عزیزانشان پس از مرگ سرباز زنند. از همین رو سازمان اهدای عضو این کشور در روز جهانی اهدای عضو رهبران بزرگ مسلمانان، هندو ها، بودایی ها و مسیحیان را گرد هم آورد تا درباره ی این مشکل بزرگ صحبت کند.

پدر روحانی دیوید چیرامس از بزرگان مسیحیان  در این کشور میفرماید: " اهدای عضو فراتر از ادیان می رود. اهدای عضو آیین بخشش و بزرگی است."

شری روی دیو گوپتا از رهبران هندو میگوید مفهوم اهدای عضو اغلب بد تعبیر میشود  زیرا مردم  سادگی وحدت وجود را به درستی درک نکرده اند. 

صفدر علی از بزرگان اسلام است و در همین راستا می فرماید: " اگر انسانی نیازمند باشد و برادرش توان یاری رسانی به او را داشته باشد نباید این کمک را از برادر دینی خود دریغ کند." 

لاما لابسنگ نماینده ی انجمن بوداییان این کشور اضافه کرد: "مردم بر این عقیده اند که اگر چشمان خود را بعد از مرگ اهدا کنند در زندگی بعدی بینا نخواهند بود در حالی که اگر ذهن خود را پاک و خالی از هر آلایشی کنند بینایی حقیقی را می یابند. لازمه ی اهدای عضو ذهنی ناب و خدایی است." 

 

زمان انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۵ [۱۱:۰۹]