اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار جهان

فراهم آوری و پیوند

آوازی در ستایش اهدای عضو، داستان یک خواننده

 

میگوئل توماس لوسیو از صدای خود برای بیان اهمیت اهدای عضو استفاده میکند. 
این خواننده ی 47 ساله و نامزد بهترین خواننده ی نوظهو، در اجراهای متعددی پیام اهدای عضو را گسترش میدهد.

وی تنها یک سال بعد از تشخیص بیماری اش در لیست پیوند کبد در بیمارستان میشیگان قرار گرفت اما صدایش همچنان استوار باقی ماند.
خواننده ی پیشین کمپانی برادران وارنر این بار بر روی صحنه میرود و داستان زندگی خود را بارها و بارها تکررار میکند. وی میگویید:" بیش از یک سال در لیست انتظار قرار داشتم و خوب میدانم بسیاری از بیماران نمیتوانند این مدت زمان را تاب بیاورند. من میدانم که چقدر خوش شانس بوده ام و از خداوند و خانواده ی اهدا کننده ام کمال تشکر را دارم و تا جای ممکن در راستای ارتقای فرهنگ اهدای عضو تلاش میکنم."

 

زمان انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۵ [۱۵:۰۹]