اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

داخلی انجمن

برگزاری جلسه کارگروه پویانمایی انجمن

 

 

ظهر سه شنبه 9 آذر، جلسه هم اندیشی کارگروه پویانمایی (انیمیشن) انجمن اهدای عضو ایرانیان در دفتر انجمن برگزار شد.

 

زمان انتشار: ۹ آذر ۱۳۹۵ [۱۵:۰۹]