اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

داخلی انجمن

تصویر برداری مستند اهدای عضو در دفتر انجمن  اهدای عضو ایرانیان

 

 

روز شنبه در ادامه فرآیند ساخت مستندی درباره فرآیند اهدای عضو، کارگردان و عوامل تصویربرداری این مستند در دفتر انجمن اهدای عضو ایرانیان حضور یافتند.

پیشتر رضا شیخلانی، کارگردان این مستند، اتفاقات حوزه اهدای عضو در انجمن را اساس خط روایی فیلم دانسته و توجه ویژه به هماهنگ کنندگان (کوردیناتورها) را عامل متمایزکننده این مستند از موارد مشابه قلمداد کرده بود.

مستند یاد شده به تهیه کنندگی احسان گرایلی و به مدت 30 دقیقه، با مشارکت انجمن اهدای عضو ایرانیان و موسسه آوای هنر سلامت، مراحل پایانی تولید را طی می کند.

 

زمان انتشار: ۸ آذر ۱۳۹۵ [۰۱:۰۹]