اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار جهان

فراهم آوری و پیوند

اهدای عضو به زوج آمریکایی کمک کرد تا از تاریکی مرگ فرزند ۵ ماهه ی خود عبور کنند.

 

زوج آمریکایی هیچگاه تصور نمیکردند که بعد از فوت پسر 5 ماهه شان بتوانند با اهدای اعضای فرزندشان نجات بخش زندگی باشند و کمی از بار غم بزرگ خود بکاهند.

نیکی و برت میکاییلیز(Nikki and Brett Michaelis) امسال برای اولین بار در " جشنی برای تمامی لحظات زندگی” شرکت کردند. 

این زوج نام هفتمین فرزند خود را مکس گذاشته بودند تا نشانی از آخرین فرزندشان را یادآور باشند اما با شرکت در این جشن و دیدن نام فرزندشان و زندگی های بسیاری که بخشیده بود متوجه شدند هفتمین فرزندشان ، پسران و دختران بیشتری را به آنها هدیه داده است.

مکس بر اثر سندرم مرگ ناگهانی نوزادان فوت شد و والدینش میگویند از همان لحظات ابتدایی ورود به بیمارستان میدانستیم اگر این اتفاق بیافتد اعضای مکس را اهدا خواهیم کرد. آنها بعد از فوت دردناک فرزندشان پایبند عهد خود ماندند.
آنها میگویند که  پس از اهدای اعضای مکس، از شبکه های خبری متوجه شدند یکی از گیرندگان کلیه پسرشان، جوان دانشجوی  یکی از برترین دانشگاه های منطقه است.

پدر مکس میگوید:" به این که یک چنین فرصتی داشتم خیلی افتخار میکنم و واقعا قدردان خداوند هستم."

مادر مکس در ادامه اضافه کرد: " اهدای عضو مانند نوری در تاریکی غم و سختی ما بود و توانست این تلخی ناگوار را کمی روشن تر کند."

با داشتن کارت اهدای عضو میتوانیم روشنی بخش تاریکی ها باشیم.

 

 

زمان انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۵ [۰۲:۰۹]