اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار جهان

فراهم آوری و پیوند

انگلستان رکورد پیوند اعضا را شکست

 

در سال گذشته شاهد بیشترین اهدای عضو در سرتاسر انگلستان بودیم. بر اساس سازمان آمار این کشور ، در سال 2015 بالغ بر 1364 نفر از مردم انگلستان بعد از رخ دادن مرگ مغزی رضایت به اهدای عضو دادند که در نتیجه ی آن 3519 ارگان پیوند شد.
اما انگلستان همچنان یکی از پایین ترین آمارهای رضایت به اهدای عضو را در اروپا دارد. هر چند بر اساس گفته ی اداره ی فراهم اوری اعضای پیوندی این کشور بیشتر مردم تنها در صورتی رضایت به اهدای عزیزان از دست رفته شان میدهند که با آنها صحبت شود و ارزش این کار برایشان یادآوری بشود.

درست است که در سال گذشته آمار رضایت به اهدای عضو در انگلستان از 57% به 62% افزایش داشته و این کشور شاهد افزایش 5% رضایت به اهدا بوده است اما همچنان این به معنای این است که از هر 10 خانواده ای که  با مرگ مغزی یکی از عزیزانشان مواجه میشوند 4 خانواده رضایت به اهدای عضو نمیدهند و این به معنی از دست رفتن زندگی هایی است که در لیست پیوند اعضا قرار دارند.

در همین حین که نگرانی ها برای عدم رضایت خانواده ها بیشتر میشود، مقاله ای توسط واحد فراهم اوری و سازمان های مربوطه ی این کشور منتشر شده که در آن عنوان میشود؛ مردم سیاه پوست و آسیایی و سایر اقلیت های نژادی این کشور  آمار رضایت بیشتری نسبت به سفید پوستان دارند.

در سال گذشته انگلستان شاهد مرگ 466 نفر از انسان هایی بود که در لیست انتظار قرار داشتند اما با رضایت سایر خانواده ها 881 نفر به زندگی دوباره بازگشتند.

زمان انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۵ [۱۴:۰۸]