اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار جهان

فراهم آوری و پیوند

لازم است با خانواده ها در مورد اهدای عضو صحبت شود تا به هزارانسان منتظر شانس شروع جدیدی داده شود.

 

 

کمپین جدید خون و پیوند NHS با صحبت در مورد اهدای عضو از مردم درخواست کمک کرده تا یک پایان را تبدیل به یک آغاز کنند.

بیشتر از 90٪ خانواده ها با اطلاع از تصمیم بستگانشان با اهدای عضو موافقت کردند، در حالیکه در صورت عدم اطلاع از این تصمیم این میزان به کمتر از 50٪ می رسد.

کمپین همزمان با هفته ی اهدای عضو(پنجم تا یازدهم سپتامبر) آغاز شده است. هر روزه در سرتاسر انگلستان، حدود سه نفر فوت می کنند در حالیکه می توانستند از مزایای پیوند بهره ببرند و این به دلیل نبودن اهدا کننده ی کافی است. در حال حاضر حدود 6500 نفر در لیست انتظار برای پیوند هستند.

در حالیکه از حدود نیم میلیون نفری که هر ساله در انگلستان فوت میکنند تنها 1٪ آن ها به شیوه ای فوت می کنند که اعضای آن ها قابل اهدااست. با چنین رقم ناچیزافرادی که بدین گونه فوت می کنند و تعداد بسیار زیاد کودکان و بزرگسالان نیازمند پیوند، حیاتی است که چنین فرصتی برای اهدا از دست نرود.

بسیاری از افراد براین باورند که تمام آن چه که باید فرد انجام دهد تا نشان دهد که مایل به اهدای عضو است ثبت نام در اهدای عضو NHS است. چنانچه فرد به گونه ای فوت کند که امکان اهدای عضو داشته باشد، پرستاران متخصص با خانواده ی وی تماس برقرار کرده و از آن ها درخواست می کنند تا از تصمیم فرد برای اهدا حمایت کنند.

طبق آمارهای NHS تنها 47٪ از خانواده ها، در صورتی که از تصمیم بستگانشان برای اهدای عضو اطلاع نداشته باشند، با اهدای عضو موافقت می کنند. در حالیکه بیشتر از 90٪در شرایطی که از پیش از این تصمیم اطلاع  داشته باشند موافقت خود را اعلام می کنند.

بسیاری از خانواده های اهداکنندگان بیان می کنند که اهدای عضو به اندوه آن ها کمک کرده و آن ها با اطلاع از این که عزیزشان پس از مرگ جان عده ای را نجات داده و به آن ها شانس شروع  جدیدی داده است، غرور فراوانی حس می کنند.

لذا لازم است افراد از پیش با خانواده شان صحبت کنند و آن ها را از تصمیمشان آگاه کنند.

یک بررسی انجام شده توسط NHS، 5 دلیل عمده اطلاع ندادن به خانواده توسط افراد را مشخص کرده است:

فرصت صحبت درباره ی این موضوع پیش نیامده است.(36٪)

تمایل به صحبت درباره ی مرگ ندارند.(21٪)

آمادگی روبه رو شدن با این مسئله را ندارند.(17٪)

اهدای عضو یک مسئله شخصی است و نیازی به صحبت کردن درباره ی آن نیست.(14٪)

نیازی به صحبت کردن دراین باره نیست. (12٪)

با وجودی که اغلب افراد موارد 1 و 3 را ذکر کردند، باز هم تعداد زیادی ذکر کردند گمان نمی کردند نیازی به صحبت کردن درباره ی این مسئله وجود داشته باشد. این نشان می دهد که مردم اغلب نمی دانند که در صورت فراهم شدن امکان اهدای عضو، لازم است خانواده شان با تصمیم آن ها موافقت کند.

سال گذشته تنها 34٪ از خانواده های BAME (آفریقایی، آسیایی و اقلیت های قومی) موافقت خود را برای اهدای اعضای بستگانشان اعلام کردند در حالیکه در سفید پوستان این آمار 66٪ است. همزمان مطالعات قسمت خون و پیوند NHS نشان داده است که افراد BAME آگاهی کمتری از ثبت نام اهدای عضو NHS دارند و همچنین کمتر از سایرین با بستگانشان در این مورد صحبت می کنند، کمتر با اهمیت صحبت با خانواده موافقند و کمتر خانواده شان را ازاین تصمیم آگاه می کنند.

جین دالتون، هنرمند و آهنگساز از لندن، با اهدای اعضای خود جان پنج نفر را نجات داد.

جین 29 ساله زمانی که با یک کامیون تصادف کرد دچار آسیب مغزی شده و فوت کرد. برادر او مستقیما با او درباره ی اهدای عضو صحبت نکرده بود اما زمانی که از طریق دوست خواهرش متوجه شده بود او خواستار اهدای اعضایش بوده است موافقت خود را اعلام کرد. او از این موضوع که خواهرش جان عده ای را نجات داده و نیز کمپین افزایش آگاهی درباره ی اهدای عضو بسیار احساس رضایت میکند.

در سراسر کشور در طول هفته ی اهدای عضو، بیمارستان ها، تیم های سلامت، خیریه ها و حامیان انفرادی اهمیت صحبت با خانواده هایشان درباره ی تصمیم اهدای عضو و در میان گذاشتن این تصمیم با خانواده شان را روشن می سازند.

همین امروز با خانواده تان صحبت کرده و یک پایان را تبدیل به یک آغاز کنید. برای اهدای عضو ثبت نام کنید و تصمیمتان را با خانواده و دوستانتان به اشتراک بگذارید.

 

 

زمان انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۵ [۰۲:۰۸]