اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

حکم شرعی وصیت به اهدای عضو

 

سایت مقام معظم رهبری صبح امروز در بخش احکام روزانه به سوال مربوط به وصیت افراد به اهدای عضو پاسخ داد.

سؤال: اگر فردی وصیّت نماید که بعضی از اعضای بدن او بعد از مردن به بیمارستان یا شخص دیگری هدیه شود، آیا این وصیّت صحیح و اجرای آن واجب است؟

جواب: صحّت و نفوذ این قبیل وصایا نسبت به اعضایی که جداکردن آن‌ها از جسد میت هتک حرمت او محسوب نمی شود، بعید نیست و عمل به وصیّت در این موارد مانعی ندارد.

فتوای اهدای عضو

به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان؛ پیش از آن نیز مقام معظم رهبری طی فتوایی مجاز بودن اهدای عضو پس از مرگ مغزی را اعلام کردند.

اخیرا خانواده وحید نصیریان کارگردان انیمیشن کشورمان که بر اثر سکته قلبی درگذشت، با عمل به وصیت وی نسوج او را اهدا کرده و بسیاری از بیماران را از معلولیت رهاندند.

 

 

 

زمان انتشار: ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ [۱۵:۰۵]