اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

توانستن

رویدادها

رویداد‌های اصلی

برپایی غرفه مشاوره و صدور کارت اهدای عضو در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه

 

واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی استان آذربایجان غربی 20 از الی 22 اردیبهشت در ساختمان آمفی تئاتر بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه غرفه صدور آنلاین کارت اهدای عضو برپا خواهد کرد.

منتظر حضور سبزتان هستیم.

زمان انتشار: ۱۹ تیر ۱۳۹۶ [۲۲:۰۴]