اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

توانستن

رویدادها

رویداد‌های اصلی

همایش اقتصاد مقاومتی

انجمن اهدای عضو ایرانیان در روز چهارشنبه 14 تیر ماه 1396 در دانشگاه تربیت مدرس واقع در خیابان گیشا از ساعت 8 الی 17 غرفه صدور کارت اهدای عضو برپا کرد. 

هدیه خدا را ببخشیم

زمان انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۶ [۰۹:۰۴]