اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

اهدای اعضای تنها فرزند خانواده

 

خانواده خسروی از استان گلستان به اهدای اعضای تنها فرزند خود رضایت دادند.

به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان؛ جوان 19 ساله گلستانی تنها فرزند خانواده بود که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شد، خانواده وی پس از تایید پزشکان مبنی بر مرگ مغزی به اهدای اعضای او رضایت دادند.

با رضایت این خانواده ایثارگر ارگان های حیاتی این جوان 19 ساله اهدا و چندین بیمار نیازمند عضو پیوندی به زندگی دوباره بازگشتند.

زمان انتشار: ۲۶ خرداد ۱۳۹۶ [۱۶:۰۳]