اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

پدری که از مرگ زندگی آفرید

 

با رضایت پدری که فرزند 11 ساله اش دچار مرگ مغزی شده بود، تعدادی از بیماران لیست انتظار پیوند به زندگی دوباره بازگشتند.

به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان؛ به دنبال حادثه آتش سوزی در استان همدان هفت عضو یه خانواده جان خود را از دست دادند. در این میان محمد مهدی 11 ساله که با گاز منواکسید کربن مسموم شده بود دچار مرگ مغزی شد.

پدر این نوجوان 11 ساله که اعضای درجه یک خانواده خود را در این حادثه از دست داده بود پس از تایید پزشکان مبنی بر مرگ مغزی به اهدای اعضای فزرند خود رضایت داده و به هم وطنان بیمار خود زندگی دوباره بخشید.

زمان انتشار: ۲۳ خرداد ۱۳۹۶ [۱۵:۰۳]