اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

فراهم آوری و پیوند

اهدای عضو جوان ۱۸ ساله همدانی

 

با رضایت خانواده بانوی 18 ساله همدانی مبنی بر اهدای عضو، چهارمین اهدای عضو این استان در سال جاری به وقوع پیوست.

به گزارش انجمن اهدای عضو ایرانیان؛ خانواده ایثارگر جوان 18 ساله همدانی که بر اثر تشنج دچار مرگ مغزی شده بود پس از تایید پزشکان مبنی بر مرگ مغزی به اهدای اعضای او رضایت داده و چندین بیمار را از رنج بیماری رهاندند.

پیکر این جوان برای اهدای اعضا به بیمارستان سینای تهران منتقل شد.

زمان انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ [۱۵:۰۳]