اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

داخلی انجمن

اهدای عضو یعنی اهدای زندگی

 

فرشاد پیوس از پیشکسوتان باشگاه پرسپولیس و یکی از افتخارآفرینان عرصه ملی در گفتگو با انجمن اهدای عضو ایران گفت: اهدای عضو و نجات جان دیگران  یکی از زیباترین کارهایی است که در دنیا وجود دارد و بنده همیشه حامی این کار خواهم بود چرا که اهدای عضو یعنی اهدای زندگی به دیگران. 

وی ادامه داد: انتشار موضوع اهدای عضو در رادیو و تلویزیون یکی از مهم ترین کارهایی است که باید رسانه ملی آن را انجام دهد چرا که خیلی از عامه مردم هنوز از این موضوع مطلع نیستند و به نظر من رسانه ملی باید بدون هیچ چشمداشتی این کار را برای اشاعه فرهنگ اهدای عضو انجام دهند.

وی افزود: بنده با تمام وجود کارت اهدای عضو دریافت کردم و به دیگران نیز پیشنهاد میکنم در این کار خداپسندانه شریک باشند.

 

 

 

زمان انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ [۱۲:۰۳]