اهدای عضواهدای زندگی
کارت اهدای عضو

دانستن

اخبار ایران

داخلی انجمن

برای فرهنگ اهدای عضو پیش قدم خواهیم بود

 

امیر عابدینی سرپرست کمیته اقتصادی فدراسیون فوتبال در گفتگو اختصاصی با انجمن اهدای عضو ایرانیان در خصوص ایجاد فرهنگ اهدای عضو در جامعه فوتبال گفت: طبق توافق نامه ای که بین فدارسیون فوتبال و انجمن اهدای عضو ایرانیان انجام شده است ما در این زمینه همواره پیش قدم خواهیم بود و برنامه های خاصی نیز برای آن داریم.

وی ادامه داد: دو فرهنگ در جامعه وجود دارد،  فرهنگ ناب اسلام وشیعه و فرهنگ ایرانی که هر دو به ما توصیه کرده اند برای کار خیر همواره شتاب کنید و خداوند به کسانی که دنبال این گونه برنامه های خیر هستند همواره عنایت دارد.

وی گفت: وقتی من نوعی هیچ اختیاری از خود ندارم، خانواده من این اختیار را دارد که با گذشت و اهدای اعضای بدن من جان چندین نفر را از مرگ نجات دهد، هر چند کار سختی به نظر می آید اما باید با برنامه ریزی و اشاعه فرهنگ اهدای عضو این موضوع در عامه مردم فرهنگ سازی شود.

پیشکسوت فوتبال ایران افزود: امروز بنده ثبت نام و کارت اهدای عضو دریافت کردم و قطعا فرزندان، دوستان و آشنایانم را تشویق به این کار خواهم کرد و همه باید این واقعیت را بپذیرند که زندگی روی تلخ و شیرینی دارد اگر ما بتوانیم روی تلخش را به شیرینی تبدیل کنیم و خانواده ای را خوشحال کنیم در پیشگاه خدا رو سفید خواهیم بود.

وی ادامه داد: توافق نامه ای به منظور همکاری انجمن اهدای عضو و فدارسیون امضا شده است و  فدارسیون فوتبال در همه زمینه ها پیش قدم خواهد بود و قطع به یقین ما در این زمینه برنامه های فرهنگی خاصی را مد نظر قرار خواهیم داد.

عابدینی در پایان افزود: هنرمندان همواره در این زمینه پیشگام بوده اند و  ما فوتبالی ها و ورزشی ها هم باید مثل آنها پیش قدم باشیم. هنرمندان در کار های خیر همیشه یک قدم از ما جلو تر بوده اند که این مایه مباحات و خوشحالی است که امیدوارم ما هم در کنارآنها قرار گرفته و در این کار خیر سهیم باشیم.

 

 

 

زمان انتشار: ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ [۱۱:۰۳]