اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

بانوی بهبهانی ناجی جان بیمار نیازمند عضو شد

اولین اهدای عضو شهرستان بهبهان (استان خوزستان) در سال ۹۷ با ایثار بانوی ۶۴ ساله رقم خورد.

با رضایت خانواده بهبهانی، کبد این بانوی ایثارگر به بیمار نیازمند اهدا شد.

گفتنی است، این بانو، بیست ویکمین فرشته ماندگار اهدای عضو بهبهان است به بیمار نیازمند عضو جانی دوباره بخشید.

انتشار: ۱۲:۴۲ / ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷