اهدای عضو اهدای زندگی

توانستن

رویدادها

چهاردهمین جشن نفس

جشن نفس را بشناسیم

جشن نفس که سالى یک بار به همت انجمن اهداى عضو ایرانیان برگزار می‌شود، در واقع تقدیر از خانواده‌هایی است که توانستند در سخت‌ترین لحظات زندگیشان با اتخاذ درست‌ترین تصمیم، نجات‌بخش زندگی دیگران باشند.

این جشن با هدف تقدیر از ایثار خانواده های اهداکننده‌ی اعضای افراد مرگ مغزی، آشنایی هرچه بیشتر  نام‌آوران و مسئولین ذی‌ربط با فرهنگ‌سازی این فرایند مقدس، ارتقای فرهنگ اهدای عضو در جامعه،‌ آشنایی هرچه بیشتر اصحاب رسانه و جراید با مقوله اهدای عضو و مشارکت در فرهنگ‌سازی آن، ارتقای امید به زندگی در بیماران نیازمند پیوند اعضا و ملاقات کلیه خانواده‌های اهداکننده و گیرندگان اعضای پیوندی بدون دانستن اینکه عضو چه کسی به دیگرى اهدا شده است و نیز ارتقای اعتماد به فرایند اهدا در کشور برگزار مى شود.

به تصویر کشیدن ضرورت تعامل علم و فرهنگ در راستای ارتقای اهدای عضو در کشور، آشنایی تمامی گروه های فرهنگی و علمی با یکدیگر و با چرخه‌ی اهدای عضو، تجلیل از هنرمندانی که سالانه در این مقوله به خلق اثر می پردازند و ترغیب سایر هنرمندان به گام نهادن در این مسیر از دیگر اهداف برگزارى جشن نفس است.

مدعوین جشن را  خانواده های اهدا کننده اعضای افراد مرگ مغزی، گیرندگان اعضای پیوندی، بیماران نیازمند پیوند اعضا، تیم های اهدا و پیوند اعضای کشور، نام آوران رشته های هنری، ورزشی و جمعی از مسئولین ارگان ها و نهادهای ذیربط و اصحاب رسانه تشکیل مى دهند.

 

انتشار: ۰۹:۳۷ / ۱۰ آذر ۱۳۹۶