اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

سیزدهمین اهدای عضو مشهد ناجی بیماران شد

هفتصد و چهل و هشتمین (۷۴۸) اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات جان یک بیمار نیازمند عضو از مرگ و یک بیمار از معلولیت شد.

با ایثار این خانواده، کبد و قسمتی از پوست پدر ۶۸ ساله مشهدی به دو بیمار اهدا شد.

گفتنی است؛ این سیزدهمین اهدای عضو مشهد در سال ۹۷ است.

انتشار: ۱۶:۳۵ / ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷