اهدای عضو اهدای زندگی

توانستن

رویدادها

غرفه صدور آنی کارت اهدای عضو در دانشگاه صنعتی شریف

با همکاری دانشگاه صنعتی شریف و انجمن اهدای عضو ایرانیان غرفه صدور آنلاین کارت اهدای عضو در جمع اساتید و دانشجویان این مجموعه برپا می‌گردد. 

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان؛ این انجمن با حضور در دانشگاه صنعتی شریف ضمن ارائه مطالب علمی در زمینه مرگ مغزی و اهدای عضو نسبت به ثبت‌نام آنی دانشجویان و اساتید محترم آن دانشگاه اقدام خواهد کرد.

مکان: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه شریف

زمان: یکشنبه و دوشنبه ۲۳ و ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷، از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۱۷:۰۰

انتشار: ۱۰:۰۲ / ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷