اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

حمایت ورزشکار از فرهنگ اهدا عضو

 

«میثم بهمنی» به همراه تیمى از ورزشکاران جوان با مربی‌گری آقای خویشوند و با همکاری انجمن اهدای عضو ایرانیان به انجام حرکات نمایشی با توپ برای حمایت از فرهنگ اهدای عضو پرداخته است، این ورزشکار تصمیم دارد، بدون افتادن توپ تا پایان مسیر راهپیمایی جشن بزرگ انقلاب این حرکات را ادامه دهد، این ورزشکار روز سه‌شنبه نیز با حرکات نمایشی خود در برج میلاد حضور خواهد داشت.

 

انتشار: ۱۳:۱۲ / ۲۲ بهمن ۱۳۹۶