اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

علمی

آمار اهدای عضو و پیوند اعضا در جهان و ایران

  • جمعیت کشور: ۷۹.۶۸۶.۰۰۰ نفر
  • مرگ و میر ناشی از تصادفات:   ۱۶۰۰۰ نفر در سال ۱۳۹۴ 
  • ۵  تا ۸ هزار مرگ مغزی در سال 
  • تعداد قابل اهدا : ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰ 
  • تعداد اهدا از مرگ مغزی در سال ۱۳۹۴: ۸۰۸ نفر
  • تعداد اهدا از مرگ مغزی در سال ۱۳۹۵ : ۸۷۰ نفر
  • آمار متوسط رضایت گیری از خانواده های افراد مرگ مغزی برای اهدای اعضای عزیزانشان : ٪۷۰ 
  • تعداد بیماران نیازمند به عضو پیوندی در کشور: ۲۵۰۰۰ نفر 

 

(اهداکننده بالفعل مرگ مغزی / جمعیت) در سال ۱۳۹۵ 

استان

جمعیت (میلیون)

اهدا کننده بالفعل

PMP

کهکیلویه بویراحمد

۰/۷۱

۲۶

۳۶/۶۲

یزد

۱/۱۳

۳۰

۲۶/۵۵

فارس

۴/۸۵

۱۲۲

۲۵/۱۵

تهران

۱۳/۲۶

۲۷۴

۲۰/۶۶

چهارمحال و بختیاری

۰/۹۴

۱۹

۲۰/۲۱

گیلان

۲/۵۳

۴۱

۱۶/۲

سمنان

۰/۷ 

۹

۱۲/۸۶

خراسان رضوی

۶/۴۳

۸۰

۱۲/۴۴

زنجان

۱/۰۵

۱۲

۱۱/۴۳

اردبیل

۱/۲۷

۱۴

۱۱/۰۲

بوشهر

۱/۱۶

۱۲

۱۰/۳۴

مازندران

۳/۲۸

۳۳

۱۰/۰۶

قم

۱/۲۹

۱۲

۹/۳۰

همدان

۱/۷۳

۱۶

۹/۲۵

البرز

۲/۷۱

۲۴

۸/۸۵

اصفهان

۵/۱۲

۴۰

۷/۸۱

گلستان

۱/۸۶

۱۳

۶/۹۹

خوزستان

۴/۷۱

۳۱

۶/۵۸

کرمان

۳/۱۶

۱۵

۴/۷۵

قزوین

۱/۲۷

۶

۴/۷۲

مرکزی 

۱/۴۳

۶

۴/۱۹

آذربایجان شرقی

۳/۹

۱۴

۳/۵۹

خراسان شمالی

۰/۸۶

۳

۳/۴۹

خراسان جنوبی

۰/۷۷

۲

۲/۶

کردستان

۱/۶

۴

۲/۵

لرستان

۱/۷۶

۴

۲/۲۷

کرمانشاه

۱/۹۵

۳

۱/۵۴

آذربایجان غربی

۳/۲۶

۵

۱/۵۳

ایلام

۰/۵۸

۰

۰

سیستان و بلوچستان

۲/۷۷

۰

۰

هرمزگان

۱/۷۷

۰

۰

کل کشور

۷۹/۹۲

۸۷۰

۱۰/۹

 آمار ارائه شده در جدول فوق بر اساس تعداد اهداکنندگان شناسایی و بالفعل شده در حوزه جغرافیایی هر استان است.

 

تعداد اهدای عضو به ازای یک میلیون نفر در طول سالهای مختلف 

گاه شمار و موارد انجام شده پیوند اعضا و نسوج در ایران 

عضو / نسج

تاریخ اولین پیوند در کشور

تعداد پیوند انجام شده از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۵

قرنیه

۱۳۱۴

> ۵۰۰۰

کلیه

۱۳۴۷

۴۴۴۹۷

مغز استخوان / سلول های بنیادی خون ساز

۱۳۷۰

۸۴۹۴

سایر نسوج (دریچه قلب، عضلانی اسکلتی …)

۱۳۷۲

> ۵۰۰۰

کبد

۱۳۷۲

۴۷۶۴

قلب

۱۳۷۲

۹۰۲

ریه

۱۳۷۹

۱۴۹

پانکراس

۱۳۸۵

۲۴۲

روده

۱۳۸۹

۵۲

 

پیوند کلیه در ایران از اهداکننده زنده و مرگ مغزی

روزانه ۱۰-۷ نفر از بیماران لیست انتظار پیوند اعضا در ایران به دلیل نرسیدن به موقع عضو پیوندی از دنیا میروند.

 

برای اینکه آمار کشورهای مختلف با جمعیتهای متفاوت بتواند قابل مقایسه باشد آمار اهدای عضو و پیوند اعضا را بر حسب یک میلیون نفر جمعیت PMP (Per Million Population) محاسبه و مقایسه می کنند

در زیر آمار مقایسه ای اهدای عضو و پیوند اعضای مختلف درجهان و ایران بر حسب آمار IRODat ۲۰۱۷  اعلام می گردد. همانطور که ملاحظه میفرمایید آمار ایران در مقایسه با کشورهای دیگر جهان مشخص است.

 

 

همچنین آمار اهدای عضو و تک تک پیوندهای ایران و تعداد آن بر حسب یک میلیون نفر جمعیت در سال ۲۰۱۶ طبق آمار (IRODAT (www.irodat.org در زیر آورده شده است.

 

 

 

 آمار اهدای عضو از افراد مرگ مغزیدر ایران نسبت به سایر کشورهای دنیا بر حسب هر یک میلیون نفر جمعیت  (ایران در رتبه ۲۶ دنیا)

 

 

 

 اهدای عضو از اهداکنندگان زنده در دنیا (ایران در رتبه ۱۳ دنیا) 

 

 

 

 

 

 

پیوند کلیه از اهدا کننده مرگ مغزی در دنیا (ایران در رتبه۲۳ دنیا)

  

 

 

 پیوند کلیه از اهدا کننده زنده در دنیا (ایران در رتبه ۱۴ دنیا)

 

 

 

پیوند کبد از اهدا کننده مرگ مغزی(ایران در رتبه ۱۸ دنیا)

 

 

 

 

پیوند کبد از اهدا کنندگان زنده در دنیا (ایران در رتبه ۱۹ دنیا )

 

 

 

 پیوند قلب در دنیا (ایران در رتبه ۲۸ دنیا)

 

 

 

 پیوند ریه در دنیا (ایران در رتبه ۲۸ دنیا)

 

 

 

 

 

 

 

پیوند پانکراس در دنیا ( ایران در رتبه ۲۶ دنیا)

 

انتشار: ۰۱:۱۱ / ۱ مهر ۱۳۹۵