اهدای عضو اهدای زندگی

توانستن

درباره ما

کمیته ها

کمیته های انجمن اهدای عضو ایرانیان به شرح ذیل می باشد:

•    کمیته ورزش

•    کمیته سفیران

•    کمیته هترهای تجسمی

•    کمیته موسیقی

•    کمیته سینما و تئاتر

•    کمیته شعر و ادبیات

•    کمیته خبر

•    کمیته سخنرانی و مصاحبه

•    کمیته انتشارات ،تبلیغات،امور بین الملل و سمعی و بصری

•    کمیته اخلاق و حقوق

•    کمیته آموزش

•    کمیته پژوهش و آمار

•    کمیته ترجمه و انتشارات

•    کمیته مددکاری و روانشناسی

•    کمیته ارتباطات

•    کمیته ساختار و توسعه

•    کمیته اجرایی و پشتیبانی

انتشار: ۰۲:۰۵ / ۲ مهر ۱۳۹۵