اهدای عضو اهدای زندگی

توانستن

درباره ما

هیات مدیره

اعضای هیات مدیره انجمن اهدای عضو ایرانیان عبارتند از:

ردیف عنوان نام نام خانوادگی سمت
۱ دکتر علی نوبخت حقیقی رئیس هیات مدیره
۲ دکتر امید قبادی نایب رئیس و دبیر
۳ دکتر کتایون نجفی زاده مدیرعامل
۴ دکتر بهروز برومند عضو هیات مدیره
۵ دکتر مسعود کنزی خزانه دار
۶ دکتر علی اصغر پور محمدی عضو هیات مدیره
۷ دکتر منصور قمشه عضو هیات مدیره
۸ مهندس اکبر تشکری نیا عضو هیات مدیره
۹ آقای جواد نوروز بیگی عضو هیات مدیره
۱۰ دکتر فریدون نوحی عضو هیات مدیره
۱۱ دکتر سیدفضل اله شریعت پناهی بازرس 

 

انتشار: ۰۱:۵۸ / ۲ مهر ۱۳۹۵