اهدای عضو اهدای زندگی

توانستن

رویدادها

غرفه صدور آنی کارت اهدای عضو در جمع کارکنان شرکت حفاری شمال

با همکاری مسئولین اداری شرکت حفاری شمال و انجمن اهدای عضو ایرانیان غرفه صدور آنلاین کارت اهدای عضو در جمع کارکنان این شرکت برپا می‌گردد. 

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان؛ این انجمن با حضور در شرکت حفاری شمال ضمن ارائه مطالب علمی در زمینه مرگ مغزی و اهدای عضو نسبت به ثبت‌نام آنی کارکنان آن شرکت اقدام خواهد کرد.

مکان: تهران، میدان پونک، بلوار همیلا، پلاک ۴۰

زمان: شنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷، از ساعت ۹:۰۰ تا ۱۶:۰۰

انتشار: ۲۱:۲۷ / ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷