اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

بیست و ششمین ایثار ماندگار یزد

هر آن کس خدمت جانان به جان کرد

به گیتی نام خود جاودان کرد

به گزارش مسئول فراهم آوری اعضای یزد، بیست و ششمین اهدای عضو  سال 96 با ایثار و فداکاری آقای 40 ساله اهل آبادان و ساکن یزد در بیمارستان شهید دکتر رهنمون بوقوع پیوست.

با این اقدام خداپسندانه و رضایت خانواده ایثارگر، اعضای بدن این ایثارگر در بیمارستان نمازی شیراز نجات‌بخش جان هموطنان گردید.

انتشار: ۲۲:۵۸ / ۲۲ بهمن ۱۳۹۶