اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

پنجمین فرشته ماندگار مشهد در سال ۹۷، نجات‌بخش جان ۶ بیمار شد

قرعه هفتصد و چهلمین (۷۴۰) اهدای عضو دانشگاه علوم پزشکی مشهد به نام نوجوان ۱۶ ساله افتاد.

 با رضایت خانواده ایثارگر این نوجوان، دو کلیه، قلب، قرنیه ها و... به ۶ بیمار نیازمند اهدا و موجب نجات و ادامه زندگی آنها شد.

گفتنی است؛ این ایثار ماندگار، پنجمین اهدای عضو مشهد در سال ۹۷ است.

انتشار: ۱۸:۱۱ / ۲۶ فروردین ۱۳۹۷