اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

کودک ۲ ساله ناجی بیمار نیازمند عضو شد

 قرعه چهاردهمین اهدای عضو مشهد در سال ۹۷ به نام کودک ایثارگر ۲ ساله افتاد.

با رضایت خانواده ایثارگر کاشمری، اهدای کبد این کودک، موجب نجات و ادامه زندگی یک بیمار نیازمند عضو شد.

گفتنی است؛ این کودک، هفتصد و چهل و نهمین (۷۴۹) فرشته ماندگار مشهد است.

انتشار: ۱۹:۴۷ / ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷