اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

بیمار نیازمند پیوند، حیات‌بخش بیماران دیگر شد

بانوی ایثارگری که خود نیاز به پیوند کلیه داشت، به بیماران نیازمند عضو، زندگی دوباره بخشید.

اعضای بدن مرحومه رحیم آبادی، ۳۲ساله، که به علت ناراحتی کلیوی در نوبت دریافت عضو بود، پس از مرگ مغزی با رضایت خانواده بزرگوارش به بیماران نیازمند پیوند اهدا شد.

گفتنی است؛ این ایثارگر ماندگار، صد و دوازدهمین اهداکننده عضو از ابتدا و هفتمین مورد در سال جاری است که به بیماران نیازمند پیوند، زندگی دوباره بخشید.

انتشار: ۱۷:۴۶ / ۲۰ اسفند ۱۳۹۶