اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

بانوی بجنوردی، زندگی را به ۴ بیمار نیازمند عضو هدیه کرد

چهار بیمار نیازمند عضو، با ایثارگری خانواده بجنوردی فرصت دوباره برای زندگی یافتند. قلب، کلیه‌ها، لوزالمعده و کبد بانوی ۴۰ ساله به ۴ بیمار نیازمند عضو اهدا شد. 

گفتنی است؛ این مادر ایثارگر، دومین فرشته ماندگار اهدای عضو استان خراسان‌شمالی در سال ۹۷ است.

انتشار: ۱۴:۱۲ / ۲۶ فروردین ۱۳۹۷