اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

اهدای عضو، اهدای زندگی

با اهدای عضو، حیات بخش خواهیم بود.

در همین راستا، تنی چند از ورزشکاران این مرز و بوم، با دغدغه افزایش فرهنگ اهدای عضو پیشنهادی به انجمن مبنی بر انجام حرکات نمایشی در مسیر راهپیمایی جشن بزرگ انقلاب دادند.
بار دیگر با تعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان و ورزشکاران، ارتقای فرهنگ اهدای عضو در جامعه صورت می‌گیرد.
این تیم باشعار «زمین نخورَد زندگی تو، با اهدای عضو» به مربی‌گری جناب آقای مازیار خویشوند و هنرنمائی میثم بهمنی روز یکشنبه 22 بهمن از چهارراه ولیعصر به سمت میدان آزادی با انجام حرکات نمایشی، حرکت خواهد کرد.

انتشار: ۲۱:۲۴ / ۲۱ بهمن ۱۳۹۶