اهدای عضو اهدای زندگی

دانستن

اخبار ایران

جوان ۱۸ساله، دومین فرشته ماندگار گیلان در سال ۹۷

جوان ۱۸ساله کلاچایی حیات دوباره را به چند بیمار نیازمند عضو هدیه داد. 

دوکلیه و کبد این فرشته ماندگار اهداکننده عضو، که به علت سانحه تصادف ۲۲ فروردین ماه سال جاری دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تایید مرگ مغزی و رضایت خانواده فداکارش، به بیماران نیازمند اهدا شد.

گفتنی است؛ این دومین اهدای عضو استان گیلان در سال ۹۷ است.

 

انتشار: ۰۰:۴۴ / ۲۵ فروردین ۱۳۹۷