اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

فراهم آوری و پیوند

کلیسای مصر اهدای عضو پس از مرگ را تایید می کند

به گزارش روابط عمومی انجمن اهدای عضو ایرانیان به نقل از ایجپت تودیEgypt Today کشیش تاوادروس در پاسخ به سوال مرد جوان مسیحی در کلیسای نیوجرسی گفت: "اهدای عضو پس از مرگ پذیرفته است. اگر کسی بخواهد، می تواند درخواست اهدای اعضایش را بدهد."

بنا بر این گزارش اهدا و پیوند عضو پس از مرگ بین مصری ها و مراکز دینی خصوصا مراکز اسلامی همواره قابل بحث بوده و برخی معتقدان پیوند را منع می کنند چرا که می گویند اسلام منع کرده است مسلمانان اعضایشان را چه زمان حیات و چه پس از مرگ بفروشند یا اهدا کنند.

اما هیئت فتوا، اجازه ی پیوند اعضا از اهدا کننده زنده یا مرگ مغزی  را برای نجات جان بیماران در حال مرگ در حالی که پیوند قانونی باشد و منفعت مالی برای اهدا کننده یا خانواده اش نداشته باشد مجاز دانسته است.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال  ۲۰۱۰ مصر مرکز تجارت اعضا و دارای بیشترین تعداد پیوند اعضا در آسیای شرقی است.

در نتیجه  مجلس مصر  پیش نویس قانونی را  که در همان سال برای مجاز کردن اهدای عضو و پیوند با تمرکز بر الزام برابری بیمه و پیوند برای بیماران کم توان مالی که تحت حمایت دولت قرار می گیرند، به تایید درآورد. همچنین درخواست توقف تجارت اعضا را صادر کرد.مجلس، اهدای عضو را  فقط پس از مرگ مجاز می داند و خرید و فروش اعضا و بافت انسان در آن منع شده است.

مجازات چنین فعالیت هایی زندان و خسارت هنگفتی دارد .اگر این کار توسط فرد زنده انجام شود به هفت سال زندان محکوم می شود و  اگر اهدا کننده بمیرد خسارت شامل هزینه مالی جبران ناپذیری خواهد شد.

ولی این قانون برخی مشکلات دارد که ممکن است اجازه دستکاری برای تجارت اعضا را می دهد و چندین مجازات بین ۶ ماه تا یکسال ایجاد می کند.

گفتنی است هر چند اهدای عضو با هدف مثبت انجام می شود نباید با دزدی عضو اشتباه گرفته شود. چندین مورد برداشت اعضا بدون اجازه در مصر انجام شده است

وزارت بهداشت و جمعیت مصر، بزرگ‌ترین مرکز پیوند اعضا بین المللی را در آسیای شرقی در بیمارستان الشیخ زاید النهیان برپا خواهد کرد.

انتشار: ۱۰:۱۰ / ۲۳ مهر ۱۳۹۷

از دست ندهید