اهدای عضو اهدای زندگی

اخبار

فراهم آوری و پیوند

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت: بعد از تایید مرگ مغزی، امکان بازگشت به حیات وجود ندارد

 

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت گفت: در ایران، عدد ۴۰ برای شاخص PMP  مطلوب است، اما متاسفانه این شاخص در حال حاضر ۱۱/۵ است.

دکتر مهدی شادنوش با بیان اینکه کشور اسپانیا رتبه اول اهدای عضو در سطح جهان را دارد، خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها که در حوزه اهدای عضو فرهنگسازی گسترده‌ای انجام شده است، میانگین زمان رضایت‌گیری از خانواده‌ها، ۴ تا ۶ دقیقه محاسبه شده است؛ چراکه در این کشورها، خانواده‌ها از قبل، اطلاعات صحیح و لازم درخصوص مرگ مغزی و اهدای عضو را کسب کرده‌اند. اما در ایران برای اینکه خانواده‌ای راضی به اهدای عضو شود، زمان رضایت‌گیری، بین ۶ تا ۹۰ ساعت به طول می‌انجامد.

وی یادآور شد: در گزارش‌های جهانی امسال، جزیره مالتا که ۴۸۰ هزار نفر جمعیت دارد، رتبه ۶ جهانی را در حوزه اهدای عضو کسب کرده است، درحالی که در سه تا چهار سال اخیر در حیطه اهدای عضو فعالیت آنچنانی نداشته است، بنابراین، با فرهنگسازی صحیح توانسته به پیشرفت خوبی در این زمینه رسیده و با توجه به جمعیت تحت پوشش، عدد ۳۰ را در شاخص PMP  (تعداد اهدای عضو در یک میلیون نفر جمعیت) کسب کند. برای ایران با توجه به جمعیت تحت پوشش عدد ۴۰ برای شاخص PMP مطلوب است، اما متاسفانه این شاخص در حال حاضر ۱۱/۵ است، بنابراین تا نقطه مطلوب فاصله بسیار زیادی داریم و این موضوع ضرورت فرهنگسازی بیشتر در حوزه اهدای عضو را بیش از پیش نمودار می‌کند.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت تاکید کرد: بعضی از خانواده‌ها مرگ مغزی را با اموری مانند کما اشتباه می‌گیرند. در مورد کما امکان بازگشت فرد وجود دارد. اما فردی که مرگ مغزی می‌شود، امکان بازگشت به حیات را ندارد. خانواده‌ها باید بدانند که بعد از تایید مرگ مغزی عزیزشان از سوی متخصصان خبره، امکان حیات مجدد وجود ندارد. بنابراین با تصمیم صحیح و به موقع می‌توانند حداقل جان سایر بیمارانی که نیازمند عضو پیوندی هستند را نجات دهند.


انتشار: ۲۰:۱۳ / ۲۰ تیر ۱۳۹۸

از دست ندهید